Online Reklam Hizmetleri Sözleşmesi

Çevrimiçi reklam sözleşmesini inceleyin.

ONLINE REKLAM HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR: İşbu Online Reklam Hizmetleri Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), Adalet Mah. 2131/8 Sok. No:4/A Bayraklı, İzmir adresinde faaliyet gösteren KF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra kısaca “Karavan Forum” olarak anılacaktır) ile [fatura-adres] adresinde mukim [fatura-isim] (T.C. No: [tc-kimlik-no] / Vergi No: [vergi-numarasi]) (bundan sonra kısaca “Reklam Veren” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında Karavan Forum ve Reklam Veren ayrı ayrı “Taraf” ya da beraberce “Taraflar” olarak anılacaktır. 

 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU: Sözleşmenin konusunu, detayları aşağıda belirtileceği üzere Reklam Veren’in ürün, hizmet veya markalarının promosyonu, tanıtımı ve bunların satılması amacıyla kamuoyuna hitap eden ve Reklam Veren tarafından temin edilmiş olan bir görsel / metin / animasyon ve link içeren reklam ilanlarının (bundan sonra kısaca “Reklam” olarak anılacaktır), Karavan Forum’a ait  karavanforum.com internet sitesi ve/veya bu siteye bağlı alt alan adları ile oluşturulan internet sitelerinde ve/veya mobil uygulamalarında (hepsi birlikte bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır) ve/veya Platform’un sosyal medya hesaplarında söz konusu ortamın dizaynı içinde gösterilen spesifik bir alanda veya Platform kullanıcısına erişecek herhangi bir modelde (bundan sonra kısaca “Banner / Reklam Alanı” olarak anılacaktır) işlenmesi, gösterilmesi, sergilenmesine ilişkin hizmetin (bundan sonra kısaca “Hizmetler” olarak anılacaktır) verilmesi oluşturmaktadır. Sözleşme, Hizmetler’e ilişkin Taraflar arasında çerçeve sözleşme niteliğindedir.

 3. HİZMETLER VE KARARLAŞTIRILMA ŞEKLİ: Hizmetlerin detayları ve Reklam’a ilişkin teknik şartlar Ek-1’de yer alan Reklam Şart ve Koşulları’nda gösterilecek olup, işbu Sözleşme ile Ek-1 Reklam Şart ve Koşulları arasında herhangi bir farklılık olması halinde, Ek-1’deki düzenlemeler esas alınacaktır.

İşbu Sözleşme Hizmetler’in verilmesine ilişkin bir çerçeve sözleşme olup, Taraflar arasındaki her bir Reklam için belirlenmesi gereken Reklam’ın gösterileceği periyod, frekans, optimum gösterim sayısı, yer alacağı Banner / Reklam Alanı, reklam modeli, yerleştirme türü (dinamik veya statik); yerleştirme süresi, Hizmetlerin Ücreti, Hizmetlerle ilgili diğer koşullar ve ayarlar, işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde düzenlenecek olan ordinolar (bundan sonra kısaca “Ordinolar” olarak anılacaktır) ile belirlenecektir.

Ordinolar’ın Taraflar’ın aşağıda yer alan e-posta adresleri arasında gönderimi sağlanarak onaylanması durumunda imzalanmasına gerek kalmayacak, bu şekilde gönderimi sağlanan Ordinolar’ın şart ve koşulları ve işbu Sözleşme hükümlerine tabi olduğu Taraflarca geri dönülemez şekilde kabul edilmiş sayılacaktır.

Reklam Veren e-posta adresi: [fatura-isim] [eposta]                                               
Karavan Forum e-posta adresi: bilgi@karavanforum.com

 1. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ İLE HİZMETLER’İN KOŞULLARI:
  1. Reklam Veren, Reklam’ın kararlaştırılan lansman tarihinin en geç üç (3) iş günü öncesine kadar, mesai saatleri içerisinde reklam materyallerini Karavan Forum’a sunacaktır. Reklam materyalleri ayrıca Ek-1 Reklam Şart ve Koşulları, işbu Sözleşme hükümleri ve ilgili mevzuata uyumlu olmalıdır.
  2. Reklam Veren, işbu Sözleşme’yi akdetmek, Reklam vermek ve haklarını kullanmak ve yükümlülüklerini ifa etmek için gereken tüm yetki ve haklara tam olarak sahip olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
  3. Reklam Veren, Karavan Forum’un güvenirlik ve tercih edilirliğini olumsuz etkilememek adına Reklam ve içerdiği bilgilerin doğru olacağını, fiyat bilgisi, stok/kapasite bilgisi, ürün/ hizmet nitelik ve özellikleri gibi bilgilerin doğru olacağını ve Reklam’da yer aldığı şekli ile satışa sunulacağını kabul ve taahhüt eder.
  4. Reklam ve yer verdiği içerikler, Sözleşme hükümlerine, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan reklamcılık, fikri mülkiyet, rekabetin korunmasına ilişkin olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm mevzuata, genel ahlaka, adaba, Platform’da yer alan Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na aykırı olmayacak veya hileli, dolandırıcı uygulamalar için kullanılmayacaktır. Reklamı yapılan ürün ve/veya hizmetlerin lisansa, zorunlu sertifikaya ve/veya resmi makamlar tarafından verilen izinlere tabi olması halinde; Reklam Veren, bunlara sahip olduğunu ve Karavan Forum’a söz konusu lisansların, sertifikaların ve izinlerin usulüne uygun olarak onaylanmış nüshalarını temin etmeyi taahhüt eder. Bu maddedeki yükümlülüklere aykırılık halinde, Karavan Forum Reklam’ın yayınlanmasını ve Hizmetler’in ifasını geri çevirebilir, içerik düzeltilene kadar askıya alabilir veya tamamen durdurabilir, Reklam Veren tarafından ödenecek Ücret’te herhangi bir düzenleme yapılmaksızın yerleştirme süre ve/veya periyodunu gecikmeyle orantılı şekilde azaltabilir. Bu maddeye aykırılıklar ile ilgili tüm sorumluluk münhasıran Reklam Veren’e ait olup, aykırılık nedeniyle Karavan Forum’un uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin etmeyi kabul etmektedir.
  5. Reklam Veren, Karavan Forum’un talebi üzerine vergi durumunu, resmi faaliyet merkezini, ticari unvan ve faaliyet durumunu teyit eden belgelerin uygun şekilde onaylanmış nüshalarını ibraz edecektir.
  6. Reklam Veren, Reklam ve içeriklerinin ahlaka ve hukuka uygun olacağını, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat uyarınca herhangi bir şekilde kabahat veya suç niteliğinde olmayacağını, hakaret, iftira, tehdit, taciz veya Karavan Forum ya da Platform’un itibarını zedeleyici nitelikte olmayacağını, Karavan Forum veya üçüncü kişiler bakımından hak ihlali teşkil etmeyeceğini, zarara sebep olmayacağını taahhüt etmektedir. Reklam Veren, Reklam’ın küfür, cinsel içerik, nefret söylemi, ayrımcılık, tehdit ve şiddet, üçüncü kişilere ilişkin tam ad, soyad ya da diğer kişisel veri, çalışanlara kişisel saldırı, yasa dışı faaliyetlerin teşviki (uyuşturucu, fuhuş gibi), siyasi açıdan hassas yorumlar, müstehcen, pornografik veya yasadışı unsur, Reklam Veren’in rakiplerinin ürünleri ya da diğer sembolleri içeren yorum, paylaşım ve içerikler içermeyeceğini taahhüt etmektedir. Reklam, Türkiye Cumhuriyeti mevzuat ve düzenlemeleri uyarınca reklamı yapılması yasak olan veya sınırlı olan ürün ve hizmetlerle ilgili söz konusu yasak ve sınırlamalara uygun hareket edeceğini taahhüt eder. Bu gibi hallerde Karavan Forum Reklam’ın yayınlanmasını ve Hizmetler’in ifasını geri çevirebilir, içerik düzeltilene kadar askıya alabilir veya tamamen durdurabilir, Reklam Veren tarafından ödenecek Ücret’te herhangi bir düzenleme yapılmaksızın yerleştirme süre ve/veya periyodunu gecikmeyle orantılı şekilde azaltabilir. Bu maddeye aykırılıklar ile ilgili tüm sorumluluk münhasıran Reklam Veren’e ait olup, aykırılık nedeniyle Karavan Forum’un uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin etmeyi kabul etmektedir.
  7. Reklam Veren’e Hizmetler’in verilmesi ve yönetilmesi bakımından bir hesap açılması halinde, kayıt verilerinin (oturum açma, kullanıcı adı ve şifre) güvenliğinden ve gizliliğinden Reklam Veren tek başına sorumlu olacaktır. Reklam Veren, oturum açması ve şifresi kapsamında alınan tüm önlemler için üçüncü kişiler karşısında tek başına sorumlu olacaktır. Hesap bilgilerinin, kullanıcı adı ve şifrenin yetkisiz kişilerin eline geçmesi durumunda Reklam Veren derhal Karavan Forum’u yazılı olarak haberdar edecektir.
  8. Reklam Veren, Reklam ve içeriğinde yer alan bilgi, ürün/hizmet, fotoğraf, görsel ve sair verinin her türlü maddi ve fikri haklarına, telif hakkına sahip olduğunu onaylamakta ve taahhüt etmektedir.
  9. Reklam Veren, Karavan Forum’un Hizmetler’in verilmesi ile Reklam Veren’in internet sitesi trafiğinin yahut satışlarının artacağına dair bir taahhüdü bulunmadığını kabul etmektedir.
  10. Reklam Veren, Platform üzerinden elde ettiği Üyeler’in bilgileri ve tüm kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde hareket edecek, bu doğrultuda muhafaza edecek, üçüncü kişilerle her ne surette olursa olsun paylaşmayacak, mevzuata aykırı şekilde kullanmayacaktır.
  11. Reklam Veren, Platform üzerinden/sayesinde herhangi bir paydaşla kurduğu iletişimde Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ticari iletişime dair tüm mevzuata uygun hareket edecektir.
  12. Reklam Veren, işbu Sözleşme ve Hizmetler çerçevesinde Karavan Forum’un iş ortakları, paydaşları, şubeleri ve ticari olarak iş birliği yaptığı üçüncü kişilerle Reklam Veren’e, Reklam Veren’in hizmet, ürün ve faaliyetlerine muvafakat etmektedir.
  13. Reklam Veren, Sözleşme çerçevesinde Karavan Forum’a bildirmiş olduğu adres, telefon, e-posta bilgilerinin Karavan Forum tarafından iletişime geçmek, Karavan Forum ve iştiraklerinin, kardeş şirketlerinin, paydaş ve iş ortaklarının ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlaması, promosyon ve kampanyaların bildirilmesi için kullanılmasına ve söz konusu bilgilerin bu amaçla saklanmasına onay verdiğini beyan eder.
  14. Reklam Veren, Karavan Forum ile telefon/çağrı merkezi vasıtasıyla yapacağı tüm görüşmelerin kalite standartları gereği kaydedileceğini ve uyuşmazlık hallerinde kullanılabileceğini kabul eder ve onaylar.
  15. İşbu Sözleşme ve ekleri çerçevesinde Reklam Veren ile Karavan Forum arasında kurulan ilişki hiçbir şekilde iş ortaklığı, komisyonculuk, simsarlık vb. olarak yorumlanmayacaktır. Reklam Veren’in, Karavan Forum’dan almakta olduğu hizmet yalnızca online reklam alanı tahsis edilmesine ilişkindir.
  16. Reklam Veren, Karavan Forum’un ve iştirakler, kardeş şirketler, iş ortaklarının veya bunların ürün ve hizmetlerinin adını veya logosunu işbu Sözleşme eklerinde açıkça belirtilen kapsam dışında yorumlanacak şekilde ve tanıtım ve reklamlarında kullanmayacağını kabul eder.
  17. Reklam Veren, Reklam’da tanıttığı hizmet ve ürünlerinin kalitesinde, doğruluk ve uygunluğundan münhasıran sorumludur.
  18. Reklam Veren ve/veya Reklam, Reklam’in içeriği, Reklam’a konu hizmet ve ürünler nedeniyle ya da işbu Sözleşme hükümleri ile yürürlükteki mevzuata aykırı eylemleri nedeniyle üçüncü kişiler veya resmi, idari kurumlar tarafından yöneltilebilecek her türlü talepler, iddialar, hukuki, idari ve cezai yaptırımlar tamamen ve münhasıran Reklam Veren’in sorumluluğundadır. Herhangi bir şekilde bu ve bunun gibi tazminat, talep, yaptırımların Karavan Forum’a yöneltilmesi nedeniyle Karavan Forum’un uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı tüm zararlar ilk talepte ve ferileriyle ödenmek üzere Reklam Veren’e rücu edilecek olup, Reklam Veren tarafından derhal tazmin edilecektir.
  19. Reklam Veren, Reklam’a ilişkin olarak sunduğu içeriklerin, Sözleme ve eklerinde belirtilen kullanım şekli ve sınırına uygun olmasını sağlamak ve Platform, sunucu ve sistemlere olağanın üzerinde bir yük getirmesini engellemekle yükümlüdür. Reklam Veren, Platform, sunucu ve sistemlere zarar verebilecek içerikler iletemez, yeniden aktarım ve depolama yapamaz.
  20. Reklam Veren, Karavan Forum çalışanlarına, iş ortaklarına Sözleşme süresince veya Sözleşme sona erdikten sonra 1 yıl boyunca iş teklif edemez, çalıştıramaz, birlikte her ne ad altında olursa olsun iş yapamaz, ortaklık kuramaz, Karavan Forum ile aynı faaliyet alanında ve işbu Sözleşme ve Hizmetler’in konusuna giren bir işle iştigal edemez. Aksi halde Karavan Forum’a ödemiş olduğu son 12 aylık brüt Ücret’in 5 katı tutarında tazminatı ödemek zorundadır.
  21. Reklam Veren, Hizmetler’den, Reklam’dan faydalanmadığını, yarar görmediğini sebep göstererek ödemeden imtina edemeyecektir.
  22. Karavan Forum’un Platform üzerinden Reklam Veren’e sunmayı taahhüt ettiği Hizmetler ve özellikler Ek-1’de yer alan Reklam Şart ve Koşulları ile işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde imzalanacak olan Ordinolar’da sayılanlarla kesin olarak sınırlı olup, konusu benzer veya orada sayılan Hizmetler için gerekli olsa dahi başka iş ve hizmetler dahil değildir.
  23. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi ve/veya Reklam Veren’in Sözleşme’den kaynaklı Ücret, cezai şart, tazminat ve sair ödeme yükümlülüklerinde temerrüde düşmesi halinde Karavan Forum Hizmetler’i derhal sonlandırabilir.
  24. Hizmetler, Platform, Reklam sadece karavanforum.com internet sitesinde belirtilen web tarayıcıları ve mobil cihazlarla uyumlu olacaktır. Karavan Forum belirtilenler dışındaki tarayıcı ve cihazlarla uyumluluk, verimlilik ve çalışabilirlik anlamında bir taahhütte bulunmamaktadır.
  25. Karavan Forum Platform’da, internet sitesi ve yazılımlarda yapılacak güncelleme, iyileştirme veya teknik aksaklık veya gereksinimler, dış kaynak servis ve ürün sağlayıcıların hizmetlerini sonlandırması, aksatması, dış kaynak servis ve ürün sağlayıcıların kendi sistemlerinden gerçekleştirdikleri değişikliklerden kaynaklı durumları, dış kaynak servis ve ürün sağlayıcıların değiştirilmesi nedeniyle Platform’a erişimi ve/veya Reklam’ın görünürlüğünü geçici olarak engelleyebilecek, Hizmetler’in sağlanmasında kesinti gerçekleştirebilecektir. Karavan Forum erişiminin engellenmesi veya kesinti hallerini mümkün olduğunca kısa sürede sonlandırmaya veya Platform ziyaret/kullanımının en düşük olduğu zaman aralığında gerçekleştirmeye gayret edecektir. Bu madde doğrultusunda Hizmetler’de kesinti olması halinde, Karavan Forum Reklam’ın Ordinolar’da yazan sürelerde gösterilmesini sağlamaya yönelik telafi gerçekleştirecektir.
  26. Karavan Forum Platform’a, Reklam Veren’e, Reklam’a ilişkin ve bunlarla bağlantılı olarak elde edilen verileri, Reklam Veren ile işbu Sözleşme çerçevesinde kurmuş olduğu ilişki kapsamında kendisi veya Platform ile paylaşılan bilgi ve verileri; güvenlik, yükümlülüklerini yerine getirme, istatistiki veri elde etme amacıyla veya ticari faaliyetleri kapsamında, Ek-2’de yer alan Kişisel Verilen İşlenmesine ve Korunmasına İlişkin Politikamız ve Aydınlatma Metni ile Rıza Formu’na uygun olarak kullanılabilecek, işleyebilecek, tasnif edip muhafaza edilebilecektir. Karavan Forum, Platform’a, Reklam Veren’e, Reklam’a ilişkin ve bunlarla bağlantılı olarak elde edilen verileri, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili mercilerce talep edilmesi durumunda ilgili yetkili mercilerle paylaşabilecektir.
  27. Karavan Forum, Hizmetlerin sunulması için kendi sunucularını ya da üçüncü kişi iş ortaklarının veya dış kaynak sağlayıcıların sunucularını kullanabilecektir.
  28. Karavan Forum’un herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin Sözleşme ve Platform üzerinden yayınladığı sair koşulları, Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı gerekli gördüğü durumda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma, yenileme, Platform’un arayüzünü, tasarımını, görünüşünü değiştirme, yenileme hakkı saklıdır. Karavan Forum tarafından sayılanlar üzerinde yapılan değişiklikler Platform’da yayınlandığı tarihte veya yazılı olarak Reklam Veren’e bildirilmesi (hangisi öncesiyse) ile yürürlüğe girecek olup, bu tarihte Reklam Veren güncel koşulları kabul etmiş addedilir.
 1. FİKRİ MÜLKİYET: Platform, Hizmetler, Banner/Reklam Alanı, karavanforum.com ve Hizmetler kapsamında üretilen yazılım, tasarım, teknolojik ve dijital faaliyetler sonucu ortaya çıkarılan her türlü üretim, kaynak kod, işleme eser, içerik, Platform’un tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları ve benzeri şeyler, Karavan Forum’un ticari markaları, ticari görünümü veya Platform vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how üzerindeki her türlü hak ve mülkiyet münhasıran Karavan Forum’a aittir. Reklam Veren’e Banner/Reklam Alanı’na ilişkin Ek-1 ve Ordinolar çerçevesinde reklam verme hakkı tanınmıştır. Sözleşme ve eklerindeki hiçbir ifade ve hüküm, ilgili hak, mülkiyet ve menfaatlerin kısmen veya tamamen Reklam Veren’e devredildiği anlamına gelmeyecektir. Reklam Veren, burada belirtilen haklarını kiralama, alt lisans, yeniden satım ve paylaşıma konu etmeyecek, haklarının kullanımı için başkalarını yetkilendirmeyecek ve haklarını devredemeyecektir.

Reklam’ın Reklam Veren tarafından iletilen içerik, görsel ve metinler üzerindeki haklar ise Reklam Veren’e aittir.

Reklam Veren, herhangi bir şekilde Karavan Forum’un, iştirakleri, kardeş şirketleri, iş ortakları veya bunların ürün ve hizmetlerinin ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır. Reklam Veren Hizmetler’i kullanırken, Platform üzerinde veya başka bir şekilde Karavan Forum’un, iştirakleri, kardeş şirketleri, iş ortaklarının veya herhangi bir kişi veya kurumun fikri ve sınai mülkiyet ve haklarını, kişilik haklarını ihlal etmeyecektir. Karavan Forum, Reklam Veren tarafından kendisinin veya üçüncü kişilerin haklarının ihlal edildiğinin tespiti halinde Hizmetler’i derhal askıya alabilir veya sonlandırabilir.

 1. ÜCRET: İşbu Sözleşme kapsamında imzalanacak olan Ordinolar’da Hizmetler karşılığında ödenecek olan ücret (bundan sonra kısaca “Ücret” olarak anılacaktır) ve ödeme şekli ile planı düzenlenecektir. Ödeme gerçekleştirilmedikçe Karavan Forum işbu Sözleşme konusu hizmetlerin verilmesinden imtina edebilecektir.

 2. SORUMLULUK VE SINIRLANDIRILMASI ŞARTLARI:
  1. Reklam Veren, işbu Sözleşme ve eklerindeki hükümlerine aykırı eylemlerinden, ihmalinden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuatının ihlal etmesinden veya Platform ile Hizmetler’i kullanmasından kaynaklı talep ve iddialardan münhasıran sorumlu olup, Karavan Forum, iştirakleri, kardeş şirketleri, iş ortakları, çalışanları veya üçüncü kişilerin doğrudan ve dolaylı, müspet ve menfi zararlarını karşılamayı taahhüt etmektedir.
  2. Karavan Forum’un Reklam Veren’in sağladığı hizmet, ürün, gerçekleştirdiği satışlar/ticari faaliyet bakımından üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Karavan Forum ile Reklam Veren arasında hiçbir aracılık ve benzeri ilişki söz konusu değildir.
  3. Karavan Forum, işbu Sözleşme dahilince açık veya zımni garanti, kar ve kazanç elde etme taahhüdü, belli bir beklenti, sonuç ve amaca uygunluk, Reklam’ın yerleştirilmesi ya da görüntülenip, teşhir edilmesi bakımından ve/veya görüntüleme ve tıklamaların sayısı bakımından hiçbir açık ya da örtülü garanti de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni herhangi bir taahhüt ve garanti vermediğini beyan etmektedir.
  4. Reklam Veren, Reklam olarak yayınlanmak üzere ilettiği her türlü içerikten ve bunlara ilişkin talep ile zararlardan münhasıran sorumlu olup, bu içeriklere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Reklam Veren’e iletilecek yahut rücu edilecektir.
  5. Karavan Forum, iş birliği yaptığı veya hizmet/ürün satın aldığı dış servis sağlayıcıların sebep olduğu aksaklık, bağlantı sorunları vb. haller nedeniyle oluşacak durumlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacak olup, Reklam Veren bu nedenle oluşabilecek herhangi bir zararı Karavan Forum’dan talep edemeyeceğini baştan kabul etmektedir.
  6. Reklam Veren, Karavan Forum’un kontrolü dahilinde veya dışında Platform üzerinden başka internet sitelerine veya mecralara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu linklerin yöneldiği internet siteleri veya mecralara ya da içerdikleri bilgilere yönelik herhangi bir türde bir taahhüt veya garanti niteliğinde olmadığı, anılan linklerin ve bağlantılı olduğu internet siteleri mecralar ve içeriklere ilişkin Karavan Forum’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul etmektedir.
  7. Karavan Forum’un Reklam, içerikleri, Reklam’a konu hizmet/ürünün gerçeklik, uygunluk, güvenirlik, güvenliğini, yetkisini, hukuka uygunluğunu bilme, araştırma, emin olma sorumluluğu bulunmamaktadır. Bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak Karavan Forum’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  8. İşbu Sözleşme uyarınca Reklam Veren’in tazmin sorumluluğu bulunan her türlü zarar, ziyan ve durumun ortaya çıkması halinde, Karavan Forum tarafından Reklam Veren’den talep edilebilecek veya rücu edilebilecektir.
  9. Karavan Forum, Reklam Veren’e karşı, Hizmetler’in sağlanmasından kaynaklanabilecek hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai, müspet, menfi zarar, kazanç ve itibar kaybından sorumlu olmayacaktır.
  10. Sözleşme’de Karavan Forum’un sorumluluğunun sınırlandırıldığı hükümler saklı olmak üzere, Karavan Forum’un Hizmetler kapsamındaki sorumluluğu yalnızca bizzat kendisinden kaynaklı nedenlerle ortaya çıkan doğrudan zararlarla sınırlıdır. Böyle bir durumun varlığı halinde, Reklam Veren’in ilgili zarara yol açan sorunun ortaya çıkmasını takiben 5 (beş) gün içerisinde Karavan Forum’a yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir, aksi takdirde Reklam Veren’in tüm talep haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Reklam Veren bu sınırlamayı hür iradesi ile kabul etmiş olup, anılan hükme itiraz hakkından gayrikabilirücu olarak feragat etmektedir. Karavan Forum’un Sözleşme ve Hizmetler kapsamındaki sorumluluğu her halükarda, yalnızca zararla ilişkili hizmet için Reklam Veren tarafından son bir ay içerisinde Karavan Forum’a ödenmiş olan toplam bedel veya bu şekilde bir ödeme yapılmamış olması durumunda 500,00- (beş yüz) Türk Lirası ile sınırlı olacaktır.
  11. Taraflar işbu “SORUMLULUK VE SINIRLANDIRILMASI ŞARTLARI” başlıklı madde altındaki hükümlerin Sözleşme’nin esaslı ve asli unsurlarından olduğu, Sözleşme’yi gerçekleştirme iradesinde belirleyici olduğu, maddi hükümler ve sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin koşulların Taraflarca birer tacir özen ve sorumluluğuyla yasal danışmanları ile de müzakere edildikten sonra hür iradeleri ile kabul edildiğini kabul etmektedirler.
 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ:
  1. İşbu Sözleşme imzası tarihinde veya Hizmetler’in verilmeye başlanması (hangisi önce ise) ile birlikte yürürlüğe girecek ve Reklam Veren’in Hizmetler’i almaya devam ettiği süre boyunca yürürlükte kalacaktır. Sözleşmenin elektronik ortamda imzalanması haline ilişkin olarak, Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri saklıdır.
  2. İşbu Sözleşme çerçeve sözleşme niteliğinde olup, her bir Reklam ve buna bağlı Hizmetler’in süresi Ordinolar’da belirlenecektir.
  3. Karavan Forum, Platform’un devamlılığı, erişime açık olması hususunda takdir yetkisine sahip olup, 14 (on dört) gün öncesinden yazılı olarak bildirimde bulunmak koşuluyla Sözleşme’yi süresinden önce dilediği zamanda askıya alabilir veya sona erdirebilir. Bu durumda, Reklam Veren Karavan Forum’dan her ne ad altında olursa olsun bir talepte bulunamaz, yalnızca Sözleşme süresinden geriye kalan kısımlara ilişkin önceden tahsil edilmiş Ücret ödemeleri söz konusu ise, geri kalan kısma denk gelen bedeller Reklam Veren’e iade edilir.
  4. İşbu Sözleşme’de feshe ilişkin kararlaştırılan özel düzenlemeler saklı olmak üzere, Reklam Veren’in Sözleşme ve ekleri ile mevzuatta yer alan beyan, taahhüt, garanti ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi ve kendisine yapılan yazılı bildirime rağmen aykırılığı 3 (üç) gün içerisinde gidermemesi halinde, Karavan Forum takdir hakkı kendisinde olmak üzere Hizmetler’i kısmen veya tamamen askıya alabilir, sonlandırabilir, Sözleşme’yi feshederek uğramış olduğu doğrudan ve dolaylı menfi ve müspet zararları talep edebilir.
  5. Reklam Veren’in aciz hali, kendisi veya üçüncü şahıslarca iflasının talep edilmesi, malvarlığının önemli bir kısmını ya da tamamını kaybetmesi, kayyum tayini, konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması, faaliyetiyle ilişkili olarak hukuki, cezai, idari, adli süreçlere uğraması halinde işbu Sözleşme Karavan Forum tarafından derhal ve tazminatsız feshedilebilecek ve Hizmetler derhal sonlandırılabilecektir.
  6. Sözleşme veya Hizmetler’in işbu Sözleşme’de belirtildiği üzere herhangi bir nedenle askıya alınması veya feshedilmesi halinde, Reklam Veren hiçbir şekilde tazminat, kazanç veya iş kaybı, müşteri kaybı, itibar kaybı, yoksun kalınan kârı, doğrudan-dolaylı zararları, veri kaybı, üçüncü kişilerin iddia ve talepleri veya her ne ad altında olursa olsun hiçbir hak, tazminat, ödeme talebinde bulunamayacaktır.
  7. Sözleşme veya Hizmetler’in Reklam Veren’den kaynaklı nedenlerle askıya alınması ya da sona erdirilmesi halinde Reklam Veren tarafından ödenen tutarlar iade edilmeyecektir. Bu hallerde, Karavan Forum Sözleşme’nin normal süresine ilişkin Ücret’i talep edebilecektir.
  8. Sözleşme’nin ve/veya Ordinolar’ın Reklam Veren tarafından haklı neden olmaksızın feshi halinde, ilgili Ordinolar’da kararlaştırılan Ücret Karavan Forum’a ödenecek olup, halihazırda ödenmiş olan Ücret ise iade edilmeyecektir.
 1. MÜCBİR SEBEP: Yangın, su baskını, doğal afet, salgın hastalıklar, savaş hali, şiddet olayları, toplumsal olaylar, olağanüstü hal, grev, lokavt, sabotaj, yasa, tüzük, yönetmelik, yetkili mercilerin kararları, güç kesintileri, internet kesintileri, altyapı sorunları ile uygulamaları ve sair Taraflar’ın kontrolü dışında gerçekleşen, işbu Sözleşme’nin imzası tarihinde mevcut olmayan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülük, beyan ve taahhütlerini ifa etmelerini imkansız kılan ya da önemli ölçüde zorlaştıran olayların gerçekleşmesi halinde, söz konusu olaylara maruz kalan Taraf diğer Taraf’ı en geç 7 (yedi) gün içerisinde durumdan yazılı olarak haberdar edecektir. Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması halinde, ilgili Taraf mücbir sebepten etkilendiği ölçüde yükümlülüklerinin ifasından imtina edebilecektir. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen tarafın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf’a ilişkin olarak mücbir sebep halinin 60 (altmış) günden uzun sürmesi halinde, diğer Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilecektir.

 2. GİZLİLİK: Reklam Veren, işbu Sözleşme ile ilgili olarak ya da bağlantılı olarak edinmiş olduğu Karavan Forum’a, Platform’a, Hizmetler’e ilişkin gizli olarak tanımlanmış olan ya da mahiyeti itibarıyla ya da ifşa edilme şartları itibarıyla açıkça gizli olduğu belli olan her türlü formattaki bilgileri veya hassas nitelikteki ticari bilgileri ve verileri (bundan sonra kısaca “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır) gizli olarak tutmayı ve bu bilgileri hiçbir üçüncü kişiye ifşa etmemeyi taahhüt eder. Reklam Veren’in bu maddedeki yükümlülüklere uymaması halinde, Karavan Forum Ücret’i iade etmeksizin Hizmetler’i askıya alma, sonlandırma veya Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Reklam Veren, gizlilik yükümlüğüne aykırı davranması nedeniyle Karavan Forum’un uğramış olduğu doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını tazmin edecektir.

 3. DEVİR VE TEMLİK: Reklam Veren, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Devir ve temlik Karavan Forum’un önceden vereceği yazılı onaya tabidir. Karavan Forum ise Sözleşme kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik etme hakkına sahiptir. Sözleşme ve ekleri Tarafların halefleri açısından bağlayıcıdır.

 4. VERGİLER: Reklam Veren, Sözleşme’ye ve Hizmetler’e ilişkin doğabilecek tüm masraflar, giderler, her türlü stopaj, vergi ve harçların ödenmesinden sorumludur. İşbu Sözleşme’ye ilişkin damga vergisini de Reklam Veren öder. Reklam Veren’in ödememiş olması nedeni ile Karavan Forum’un ödemek zorunda kalması halinde, Reklam Veren’den talep edebilecektir. Karavan Forum, takdir hakkı kendisinde olmak üzere, söz konusu yükümlülükleri Reklam Veren nam ve hesabına yerine getirmek üzere Ücret’e eklemek veya Reklam Veren’in nam ve hesabına yerine getirerek Reklam Veren’e rücu etmek hakkına sahiptir.

 5. FERAGAT: Karavan Forum’un Sözleşme’den ya da mevzuattan kaynaklanan herhangi bir hak veya talebini ileri sürmemiş olması, bu hak veya talepten feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Karavan Forum’un herhangi bir hakkından feragat etmesi sadece yazılı olarak yetkili temsilcisi tarafından imzalanması halinde geçerlidir.

 6. BİLDİRİMLER: Reklam Veren ile kurulacak iletişimler işbu Sözleşme’de bildirdiği e-posta adresi üzerinden kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Reklam Veren’in sorumluluğundadır. Türk Ticaret Kanunu madde 18/3 hükmü saklıdır. Tarafların adreslerinde meydana gelen değişiklikler ancak yazılı olarak diğer tarafa bildirildiği takdirde geçerlidir.
 1. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ: İşbu Sözleşme ve eklerinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hüküm ve düzenlemelerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve konusuna ilişkin olarak daha önce akdedilmiş sözlü veya yazılı tüm anlaşmaların yerini alır.

 2. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE DELİL SÖZLEŞMESİ: İşbu Sözleşme ve eklerine ilişkin olarak ya da uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarının çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır ve münhasıran İzmir (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Taraflar, Sözleşme, Platform ve Hizmet’e ilişkin uyuşmazlıklarda Karavan Forum’un defter ve kayıtları ile dijital, elektronik, bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları [log] ve benzeri) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil teşkil edeceğini kabul ederler.

 3. SON HÜKÜMLER: Reklam Veren, Sözleşme öncesinde kendisine Sözleşme’yi ve Platform ile Hizmetler’i bağımsız olarak inceleme ve değerlendirme şansı tanındığını ve Sözleşme’yi bunun sonucunda imzaladığını, Karavan Forum’un Platform ve Hizmetler’i belirli bir reklam veren, firma ya da amaç için uygun ve yararlı hale getirmeye yönelik bir girişimi olmadığını ve sonrasında da böyle bir yükümlülüğü olmadığını kabul etmektedir. Reklam Veren, Platform ve Hizmetler’i “olduğu hali” ile kabul etmektedir. İşbu Sözleşme’ye taraflar adına imza atan kişiler, Sözleşme’yi imzalamaya ilişkin olarak tam yetki sahibi olduklarını, aksi takdirde bunun sonuçlarından ve Sözleşme’de o tarafça üstlenilmiş yükümlülüklerden şahsen sorumlu olacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar işbu Sözleşme’yi okuyup, anlayıp, kendi danışmanları ile değerlendirdikten sonra bağımsız iradeleri ile imzaladıklarını kabul etmektedir. İşbu Sözleşme ile Hizmetler Reklam Veren’e, şartların, koşulların, Sözleşme Eklerinin, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politika ve Aydınlatma Metni ile Rıza Formu, Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın tümünü kabul etmesi koşuluyla sunulmaktadır. Reklam Veren Hizmetler’e erişmekle veya kullanmakla, bu Sözleşme’ye ve atıf yapılan diğer metinleri tabi olduğunu ve okuyup anladığını kabul etmektedir. İş bu Sözleşme 17 madde, 2 EK olarak hazırlanmış olup taraflarca okunup, anlaşıldıktan sonra hür iradeleriyle [tarih] tarihinde imzalanmıştır.

EKLER:
Ek-1: Reklam Şart ve Koşulları
Ek-2: Kişisel Verilen İşlenmesine ve Korunmasına İlişkin Politikamız ve Aydınlatma Metni ile Rıza Formu: www.karavanforum.com/legal/kvkk-politikasi

 

Ad/Soyad İmza: [fatura-isim] [tc-kimlik-no] [eposta]                                               
Tarih: [tarih]

Size destek olabilmek için buradayız.