Üyelik Sözleşmesi

Karavan Forum Üyelik Sözleşmesi’ni inceleyin.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR: İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), Adalet Mah. 2131/8 Sok. No:4/A Bayraklı, İzmir adresinde faaliyet gösteren KF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra kısaca “Karavan Forum” olarak anılacaktır) ile Karavan Forum’a ait karavanforum.com ana web sitesi ve alt internet adresleri ile IOS, Android uygulamaları ve geliştirilmiş veya geliştirilebilecek diğer işletim sistemleri de dahil olmak üzere Karavan Forum’un kullanıcılarına herhangi bir hizmet sağladığı çevrimiçi veya çevrimdışı herhangi bir dijital platformda (tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanıcı ve üye olan “[kargo-adres] ve/veya [fatura-adres]” adresinde mukim, “[eposta]” e-posta adresini kullanıcı adı olarak bildirmiş olan “[fatura-isim]” (T.C. No:[tc-kimlik-no]”) ve/veya “[fatura-firma]” (Vergi Dairesi: “[vergi-dairesi]”, Vergi No: “[vergi-numarasi]”) (bundan sonra kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında Karavan Forum ve Üye ayrı ayrı “Taraf” ya da beraberce “Taraflar” olarak anılacaktır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Sözleşmenin konusunu, Üye’ye, (ücretsiz veya ücretli satın alınması farketmeksizin) Madde 3’te (HİZMETLER ve ÜYELİK TİPLERİ) yer alan Üyelik Tipi ve Koşulları’ndaki sınırlar çerçevesinde Platform üzerinden Platform’a kayıtlı hizmet ve ürün sağlayıcıların (bundan sonra kısaca “Tedarikçiler” olarak anılacaktır) ürün ve hizmetlerinin görüntülenmesi, listelenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin arama, keşif, karşılaştırma yapma, Platform üzerinden veya Tedarikçiler’e ait özel kanallar üzerinden görüntüleme ya da satın alma yapabilecekleri ortam sunma, indirim, kampanya ve Üyelik Tipi’ne özel avantajlardan yararlandırmaya ilişkin hizmetlerin (bundan sonra kısaca “Hizmetler” olarak anılacaktır) sağlanması oluşturmaktadır.

Karavan Forum, Üyelik Sözleşmesi ile farklı üyelik tipleri oluşturabilecek olup, Üye’ye sağlanacak Hizmetler’in içerik ve kapsamı ile Platform’un kullanımına ilişkin olarak işbu Sözleşme’de farklı düzenlemelere yer verilebilecektir. Üye’nin Platform üyeliği ve Hizmetler’in içerik ve kapsamı (ücretsiz veya ücretli satın alınması farketmeksizin) Madde 3’te (HİZMETLER ve ÜYELİK TİPLERİ) yer alan Üyelik Tipi ve Koşulları metninde yer almaktadır. Ayrıca, Tedarikçiler’in de tabi olduğu farklı abonelik tipleri olması nedeniyle Üye’ye sunulan Hizmetler ve Platform şart ve koşullarında farklılık olabilecektir.

3- HİZMETLER ve ÜYELİK TİPLERİ: Karavan Forum tarafından Platform aracılığıyla Üye’ye sağlanabilecek Hizmetler aşağıda sayılmıştır.

3.1. HİZMETLER
Platform’a kayıtlı Üye ve Tedarikçiler’in bilgilerinin, listeledikleri / sağladıkları ürün ve hizmetlerin ve bunlara ilişkin detayların görüntülenmesi ve listelenmesi;
a. Platform’a kayıtlı Tedarikçiler’in, sağladıkları ürün ve hizmetlerin Karavan Forum tarafından belirlenecek kıstaslar ve arama kriterleri çerçevesinde aranabilmesi, Platform üzerinden bunlara ilişkin keşif ve karşılaştırma yapılabilmesine imkan sağlanması;
b. Görüntüleme ve/veya satın alma imkanı sunan Tedarikçiler’den, Platform üzerinden veya yönlendirme sureti ile Tedarikçiler’e ait özel kanallar üzerinden görüntüleme ve/veya satın alma yapılmasının sağlanması;
c. Platform üzerinden yapılan görüntüleme ve/veya satın almalara ilişkin olarak Üye’ye e-posta ile bilgilendirme yapılması (bu hizmet yalnızca Platform üzerinden yapılan görüntüleme ve/veya satın almalarda sağlanacak olup, Tedarikçi’nin doğrudan kendisine ait olan, Karavan Forum’un yalnızca yönlendirme sağladığı kanallar üzerinden yapılan görüntüleme ve/veya satın almalarda geçerli değildir);
d. Platform üzerinden Tedarikçilerle iletişime geçilmesi, Karavan Forum sunucuları üzerinden mesajlaşma panelinin kullanılması;

3.2.ÜYELİK TİPLERİ
a. Üye Olmaksızın Kullanılabilir Hizmetler: Ziyaretçiler platforma kayıt olmaksızın Satıcı ve Tedarikçi’lerin listelediği ürün ve hizmetleri görüntüleyebilir, kamuya açık olarak yayınladıkları iletişim bilgilerini edinebilir, Reklam Veren’lerin Karavan Forum üzerindeki reklamlarını görebilir, Karavan Forum’da yayınlanan Blog içeriklerini ve Karavan Forum’un kamuya açık olan tüm içeriklerini görüntüleyebilirler. Karavan Forum’un “Mağaza” bölümünde (https://karavanforum.com/urunler) kendi markası ile listelediği ürünleri satın alabilirler.
b. Üye: Üyeler; ücretli veya ücretsiz paketler ile Karavan Forum üzerinden hizmet alan ve/veya hizmet veya ürün listeleyen kullanıcılar ile iletişime geçebilen kullanıcılardır. İlgili sözleşmeleri onaylayarak platforma kayıt olan tüm kullanıcılar birer Üye’dir. Satıcı ve Tedarikçi’lerin listelediği ürün ve hizmetleri görüntüleyebilir, Satıcı ve Tedarikçilerin kamuya açık olarak yayınladıkları iletişim bilgilerini edinebilir, kendi iletişim bilgilerini Satıcı ve Tedarikçiler ile kamuya açık olarak paylaşabilir, Reklam Veren’lerin Karavan Forum üzerindeki reklamlarını görebilir, Karavan Forum’da yayınlanan Blog içeriklerini ve Karavan Forum’un kamuya açık olan tüm içeriklerini görüntüleyebilir ve yorum yapabilirler. Diğer üyeler ile Karavan Forum sunucuları üzerinden mesajlaşma panelini kullanabilir, diğer Satıcı ve Tedarikçiler’in yayınladıkları ilanları favorilerine ekleyebilir, ilanlara yorum ve değerlendirme bırakabilirler. Karavan Forum’un “Mağaza” bölümünde (https://karavanforum.com/urunler) kendi markası ile listelediği ürünleri satın alabilirler. Üye’nin, üyelik sözleşmesini bir kez onayladıktan sonra, Karavan Forum tarafından satışa sunulan herhangi bir paketi satın almaksızın ve/veya satın aldığı paket içeriği dahilinde tanımlanmış haklarını kullanıp-kullanılmadığına bakılmaksızın, zaman aşımı vb. sebepler ile üyelikleri sonlandırılmaz. Üyelik sonlandırılması ile ilgili koşullar işbu sözleşmenin 4. Maddesi (TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ İLE HİZMETLER’İN KOŞULLARI), 7. Maddesi (SORUMLULUK VE SINIRLANDIRILMASI ŞARTLARI) ve 8. Maddesi’nde (SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ) tanımlanmıştır. Tanımlanmış maddeler dışında ortaya çıkabilecek, Karavan Forum ve Hizmet Alıcı’larının ticari haklarına zarar verebilecek durumlar için üyeliklerin sonlandırılması hakkı tamamen Karavan Forum’un inisiyatifindedir.
c. Satıcı: Satıcılar; ücretli veya ücretsiz paketler ile Karavan Forum üzerinden hizmet alan ve/veya hizmet veya ürün listelemesi yapan kullanıcılardır. İlgili sözleşmeleri onaylayarak platforma kayıt olan tüm kullanıcılar birer Satıcı’dır. Ürün veya hizmet listeleyebilir, diğer Satıcı ve Tedarikçi’lerin listelediği ürün ve hizmetleri görüntüleyebilir, diğer Satıcı ve Tedarikçilerin kamuya açık olarak yayınladıkları iletişim bilgilerini edinebilir, kendi iletişim bilgilerini kamuya açık olarak paylaşabilir, Reklam Veren’lerin Karavan Forum üzerindeki reklamlarını görebilir, Karavan Forum’da yayınlanan Blog içeriklerini ve Karavan Forum’un kamuya açık olan tüm içeriklerini görüntüleyebilir ve yorum yapabilirler. Üyeler ve diğer Satıcı’lar ile Karavan Forum sunucuları üzerinden mesajlaşma panelini kullanabilir, diğer Satıcı ve Tedarikçiler’in yayınladıkları ilanları favorilerine ekleyebilir, ilanlara yorum ve değerlendirme bırakabilirler. Satıcı, satın aldığı paket kapsamında, Platform’un sosyal medya hesapları aracılığı ile ürün ve hizmetlerini tanıtabilir, Platform’un üyeleri ile paylaştığı e-bülten gönderimlerinde yer alabilirler. Karavan Forum’un “Mağaza” bölümünde (https://karavanforum.com/urunler) kendi markası ile listelediği ürünleri satın alabilirler. Satıcı’nın, üyelik sözleşmesini bir kez onayladıktan sonra, Karavan Forum tarafından satışa sunulan herhangi bir paketi satın almaksızın ve/veya satın aldığı paket içeriği dahilinde tanımlanmış haklarını kullanıp-kullanılmadığına bakılmaksızın, zaman aşımı vb. sebepler ile üyelikleri sonlandırılmaz. Üyelik sonlandırılması ile ilgili koşullar işbu sözleşmenin 4. Maddesi (TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ İLE HİZMETLER’İN KOŞULLARI), 7. Maddesi (SORUMLULUK VE SINIRLANDIRILMASI ŞARTLARI) ve 8. Maddesi’nde (SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ) tanımlanmıştır. Tanımlanmış maddeler dışında ortaya çıkabilecek, Karavan Forum ve Hizmet Alıcı’larının ticari haklarına zarar verebilecek durumlar için üyeliklerin sonlandırılması hakkı tamamen Karavan Forum’un inisiyatifindedir.
d. KF Garaj Üyesi: Karavan Forum Garaj bölümünde listelenmek üzere Platform üyelikleri gerçekleştirilen kullanıcılar KF Garaj Üyesi olarak anılır. KF Garaj Üyesi; Platform’a üye olduktan sonra KF Garaj paketlerinden herhangi birini Platform üzerinden satın alarak Platform’un ilgili paket dahilindeki içerik yayınlama özelliklerini kullanma hakkını edinir. Platform tarafından ilgili KF Garaj Üyesi için bağımsız url’e sahip bir sayfa oluşturulur ve KF Garaj Üyesi’nin paylaşmak istediği bilgilere (firma / ürün / hizmet / mekan tanıtımı, iletişim bilgileri, web sitesi, sosyal medya ve çevrimiçi satış sayfası url’leri, tanıtıcı görseller vb.) bu sayfada yer verilir. KF Garaj Üyesi, satın aldığı paket kapsamında, Platform’un sosyal medya hesapları aracılığı ile ürün ve hizmetlerini tanıtabilir, Platform’un üyeleri ile paylaştığı e-bülten gönderimlerinde yer alabilirler. Karavan Forum’un “Mağaza” bölümünde (https://karavanforum.com/urunler) kendi markası ile listelediği ürünleri satın alabilirler. KF Garaj Üyesi, üyelik sözleşmesini bir kez onayladıktan sonra, Karavan Forum tarafından satışa sunulan herhangi bir paketi satın almaksızın ve/veya satın aldığı paket içeriği dahilinde tanımlanmış haklarını kullanıp-kullanılmadığına bakılmaksızın, zaman aşımı vb. sebepler ile üyelikleri sonlandırılmaz. Üyelik sonlandırılması ile ilgili koşullar işbu sözleşmenin 4. Maddesi (TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ İLE HİZMETLER’İN KOŞULLARI), 7. Maddesi (SORUMLULUK VE SINIRLANDIRILMASI ŞARTLARI) ve 8. Maddesi’nde (SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ) tanımlanmıştır. Tanımlanmış maddeler dışında ortaya çıkabilecek, Karavan Forum ve Hizmet Alıcı’larının ticari haklarına zarar verebilecek durumlar için üyeliklerin sonlandırılması hakkı tamamen Karavan Forum’un inisiyatifindedir.
e. Reklam Veren: Platform üzerinde yer alan reklam alanları için sözleşme yoluyla görünürlük sağlamak üzere üyelik gerçekleştiren kullanıcı ve markalar Reklam Veren üyeliğine sahip olur. Tüm Reklam Veren’ler için Platform üzerinde bir hesap oluşturulmaktadır. Bu hesabın oluşturulması, herhangi farklı bir sözleşmeye gerek olmaksızın Reklam Veren’in Platform’un tüm kullanım koşulları ve ilgili sözleşmelerini (https://karavanforum.com/legal) kabul ettiği anlamına gelir. Reklam Veren kullanıcıların yararlanacağı modeller; advertorial içerikler, marka yayını görseli, blok banner görseli, prerool, e-bülten içerikleri ve sosyal medya içerikleridir. Reklam Veren’ler, Karavan Forum üzerindeki hesapları ile Karavan Forum’un “Mağaza” bölümünde (https://karavanforum.com/urunler) kendi markası ile listelediği ürünleri satın alabilirler. Sözleşme sonladırılması ile ilgili koşullar işbu sözleşmenin 4. Maddesi (TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ İLE HİZMETLER’İN KOŞULLARI), 7. Maddesi (SORUMLULUK VE SINIRLANDIRILMASI ŞARTLARI) ve 8. Maddesi’nde (SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ) tanımlanmıştır. Tanımlanmış maddeler dışında ortaya çıkabilecek, Karavan Forum ve Hizmet Alıcı’larının ticari haklarına zarar verebilecek durumlar için sözleşmenin sonlandırılması hakkı tamamen Karavan Forum’un inisiyatifindedir.

4. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ İLE HİZMETLER’İN KOŞULLARI:
4.1. Karavan Forum’un Platform üzerinden Üye’ye sunmayı taahhüt ettiği Hizmetler (ücretsiz veya ücretli satın alınması farketmeksizin) Madde 3’te (HİZMETLER ve ÜYELİK TİPLERİ) yer alan Üyelik Tipi ve Koşulları’nda sayılanlarla kesin olarak sınırlı olup, konusu benzer veya orada sayılan Hizmetler için gerekli olsa dahi başka iş ve hizmetler dahil değildir.
4.2. Üye, Karavan Forum’dan almakta olduğu hizmetin yalnızca Platform üyeliği ve kullanımı şeklinde vücut bulan bir yazılım kullanımı ve buna bağlı bir takım teknolojik ve dijital hizmetlerin verilmesi olduğunu; bu nedenle Karavan Forum’un Tedarikçiler’in faaliyetleri, uygunluğu, kalitesi, kiralama, satma veya diğer ticari faaliyetleri yerine getirmek için gerekli izin ve ruhsatlara sahip olup olmadığı, ürünlerin teslim edilip edilmediği, hizmetlerin ifa edilip edilmediği, iade yükümlülükleri, cayma haklarının kullanımı, Tedarikçiler’in Üyeler ile ilişkileri konusunda hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul etmektedir. İşbu Sözleşme çerçevesinde Üye ile Karavan Forum arasında kurulan ilişki hiçbir şekilde aracılık, iş ortaklığı, acentelik, ticari mümessil, komisyonculuk, simsarlık olarak yorumlanmayacaktır. Üye, Hizmetler’i ve/veya Platform’u kullanarak bir ürün veya hizmet satın aldığında, doğrudan Tedarikçi ile akdi bir ilişki içine girmiş olacaktır. Üye, Karavan Forum’un satın alma ile ilgili tek yükümlülüğünün Platform üzerinden yapılan satın almalara ilişkin olarak Üye’ye e-posta ile bilgilendirme yapılması olduğunu kabul etmektedir. Üye, Platform’da her ne şekilde yer verilirse verilsin, Karavan Forum’un Platform’da, Platform’da yer alan blogda sunulan, bahsedilen, “Onaylanmış Tedarikçi” etiketli Tedarikçiler dahil herhangi bir Tedarikçi’nin, olanaklarının, ürünlerinin ya da hizmetlerinin kalitesini, hizmet düzeyini, puanını tavsiye ve tasdik etmediğini ve ediyormuş gibi de değerlendirilemeyeceğini kabul etmektedir.
4.3. Platform üzerinden Tedarikçiler ile kurulacak akdi ilişkiler, Tedarikçiler ile yapılacak kiralama ve satışlara ilişkin ödemeler herhangi bir şekilde Karavan Forum üzerinden geçmemektedir. Bu nedenle, Tedarikçiler tarafından sunulan hizmet ve ürünlerin satışından, ücretlerin tahsilinden, iadesinden tamamen söz konusu Tedarikçiler sorumludur. Aynı şekilde Platform üzerinden Tedarikçiler ile gerçekleştirilen faaliyetlerden kaynaklanan her türlü vergi mükellefiyeti ile faturalandırma yükümlülüğü Tedarikçiler’e aittir. İşbu Sözleşme hiçbir şekilde bu yükümlülüklerin Karavan Forum tarafından yerine getirileceği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bu yükümlülüklerin Tedarikçiler tarafından aksatılması, yerine getirilmemesi durumunda, Üye yalnızca Tedarikçiler’e başvurabileceğini, anılan nedenlerle Karavan Forum’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.
4.4. Karavan Forum’un Platform üzerinde Tedarikçiler’e ilişkin yer verdiği bilgiler tamamen Tedarikçiler tarafından sağlanan bilgileri esas almaktadır. Tedarikçiler, bütün fiyatları, ücretleri, kontenjanı, stoğu, şart ve koşulları ve Platform’da görüntülenen diğer bilgileri güncellemekten bizzat sorumlu olup, Karavan Forum’un bu bilgilerin hatasızlığı, eksiksizliği ve doğruluğu araştırmadığını ve taahhüt etmediğini Üye kabul etmektedir. Üye, Karavan Forum’un sunmakta olduğu hizmetin, Tedarikçiler’e yönelik olarak yalnızca Platform’da yer alma, müşteri iletişimi sağlamak; Üyeler’e yönelik olarak ise temelde bu Tedarikçiler’i görüntüleyebilmek ve listeleyebilmek imkanı sağlamak olduğunu kabul ve beyan etmektedir.
4.5. Üye, Tedarikçiler’in Platform üzerinde paylaşacağı ya da bu mecralara eklenmesi için Karavan Forum’a ileteceği içerikler üzerinde Karavan Forum’un herhangi bir kontrolünün bulunmadığını, içeriklere ilişkin tüm sorumluluğun Tedarikçiler’e ait olduğunu peşinen kabul etmektedir. Karavan Forum üzerinde bulunan görseller Karavan Forum adına lisanslanmış veya Google vb. mecralarda 3. Taraf kişiler tarafından kamusal kullanıma açık olarak paylaşılmış imajlardan oluşabilir.
4.6. Üye, Karavan Forum’un bariz kusurlar dizgi yanlışları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform’da yer alan içerikteki herhangi bir hatadan, Platform’daki herhangi bir arıza, onarım, iyileştirme veya bakım çalışmaları vb. kaynaklanan herhangi bir kesintiden, kusurlu, yanıltıcı veya gerçek dışı bilgilerden veya bilgilerin iletilmemesinden sorumlu olmadığını kontrol etmektedir.
4.7. Üye’nin Hizmetler’in bazılarından yararlanabilmesi için Platform üzerinden bir hesap oluşturması gerekebilecektir. Hangi Hizmetler’den faydalanabilmek için hesap oluşturulması gerektiğini belirleme ve bu düzenlemeleri değiştirme yetkisi münhasıran Karavan Forum’a ait olup, Karavan Forum bu yetkisi çerçevesindeki belirleme ve değişiklikleri Platform üzerinde yer vererek bildirecektir. Yapılacak değişiklikler ile ilgili ayrıca bir bildirime gerek olmayacaktır. Her Üye, aynı kullanıcı adı ile bir hesap oluşturabilecektir. Söz konusu hesap üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin, kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğini sağlamak tamamen ve yalnızca Üye’nin sorumluluğundadır. Hesap bilgilerinin, kullanıcı adı ve şifrenin yetkisiz kişilerin eline geçmesi durumunda Üye derhal Karavan Forum’u yazılı olarak haberdar edecektir.
4.8. Üye, şimdi veya gelecekte, Platform’a üye olabilmek için veya giriş yapabilmek için kullanabileceği Facebook, Google, Microsoft, Apple ID vb. hesaplar (bundan sonra kısaca “Dijital Mecra Hesapları” olarak anılacaktır) aracılığıyla giriş yapması halinde, bu şekilde dolaylı olarak sunmuş olduğu kendisine ait iletişim ve diğer kişisel bilgiler ile Karavan Forum tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun, güncel, gerçek ve tam bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini ve Karavan Forum’un gerekli görmesi halinde Üye’den ek bilgi ve belge talep edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Platform’a Dijital Mecra Hesapları aracılığıyla girmesi halinde; Karavan Forum’a ilgili hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder. Üye, Platform’a üye olmak için sağladığı bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, söz konusu bilgileri derhal güncellemekle yükümlüdür. Karavan Forum, bu kapsamda gerekli görmesi durumunda Üye’nin sunmuş olduğu belgelerin doğruluğunu her zaman resmi bilgi ve belgelerle doğrulamasını isteme hakkına sahiptir.
4.9. Üye, Sözleşme imza tarihinde 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.
4.10. Üye, Platform üzerindeki bilgileri ile oluşturduğu hesaba ilişkin bilgilerinin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlayacaktır. Bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmaması yönünde bir şüphe oluşması halinde, Karavan Forum Hizmetler’i süresiz olarak durdurabilecek veya sonlandırabilecektir.
4.11. Üye’ye sunulan Hizmetler sadece kişisel ve gayri ticari kullanıma açık olup, Üye bu amaç ve kullanım dışında hareket etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu nedenle Üye tarafından Platform’da sunulan içeriğin veya bilgilerin, yazılımın, görüntüleme, ürün ve hizmetlerin herhangi bir ticari veya rekabetçi faaliyet ya da amaçla tekrar satılması, derin bağlantıyla işaret edilmesi, kullanılması, kopyalanması, izlenmesi, (örümcek, veri madenciliği vb. şekilde edinilmesi, görüntülenmesi, indirilmesi veya çoğaltılması yasaktır. Bu yükümlülüklerin ihlalinin tespiti halinde Karavan Forum Hizmetler’i ve/veya Üye’nin Platform üyeliğini derhal askıya alabilir veya sonlandırabilir.
4.12. Üye, Platform üzerinden yapacağı paylaşımlarda ve her türlü içerikte, yazacağı yorumlarda Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuata, genel ahlaka, adaba aykırı hareket etmeyecektir. Üye, küfür, cinsel içerik, nefret söylemi, ayrımcılık, tehdit ve şiddet, üçüncü kişilere ilişkin tam ad, soyad ya da diğer kişisel veri, çalışanlara kişisel saldırı, yasa dışı faaliyetlerin teşviki (uyuşturucu, fuhuş gibi), internet siteleri, e-postalar ve adresler, telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, siyasi açıdan hassas yorumlar içeren yorum, paylaşım ve içerikler üretmeyeceğini taahhüt etmektedir. Bu gibi hallerde Karavan Forum söz konusu içerik ve yorumları kaldırabilir, Üye’nin üyeliğini ve Platform erişini askıya alabilir ya da sonlandırabilir.
4.13. Üye, Platform’u kullanırken gerçekleştirdiği eylemlerin, Platform’a kendisinin eklediği, yüklediği, yüklenmesi için ilettiği veya Tedarikçiler ile diğer Üyeler’e yönelttiği içerik, bilgi, fotoğraf ve yazışmaların doğru, ahlaka ve hukuka, Platform’da yer alan Site Kullanım Kuralları ve Gizlilik Politikası’na uygun olacağını, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat uyarınca herhangi bir şekilde kabahat veya suç niteliğinde olmayacağını, hakaret, iftira, tehdit, taciz veya Karavan Forum ya da Platform’un itibarını zedeleyici nitelikte olmayacağını, Karavan Forum, Üyeler veya üçüncü kişiler bakımından hak ihlali teşkil etmeyeceğini, yalnızca fikri mülkiyetine sahip olduğu veya yasal olarak kullanım hakkını haiz olduğunu içerikleri kullanacağını, zarara sebep olmayacağını taahhüt etmektedir.
4.14. Üye, Platform üzerindeki kullanım ve paylaşımlarının herhangi bir anlamda kendisine herhangi bir hak sahiplik tanımayacağını, işbu Sözleşme ile Platform üzerinde gerçekleştireceği tüm paylaşımların fikri mülkiyet dahil olmak üzere tüm haklarının Karavan Forum’a ait olduğunu kabul etmektedir.
4.15. Üye, Platform’a fotoğraf, görsel, değerlendirme eklemekle bunların telif hakkına sahip olduğunu onaylamakta ve taahhüt etmekte olup, Platform’a eklemiş olduğu bu fotoğraf/görsel/değerlendirme(yorumların) Platform’da, internet sitesinde, uygulamalarda ve (çevrim içi/çevrim dışı) tanıtım malzemelerinde ve yayınlarda Karavan Forum’un kendi takdirine bağlı olarak kullanmasını kabul etmiş olmaktadır. Üye bununla Karavan Forum’a kullanma, kopyalama, sergileme, kopyasını yaptırma, dağıtma, alt ruhsat verme, paylaşma ve sunması için tam yetki veren, dünya çapında, feshedilemez, koşulsuz, daimi hak ve lisans sağlamaktadır.
4.16. Üye, “Onaylanmış Tedarikçi” etiketine sahip olan Tedarikçiler ile ilgili olarak Karavan Forum’un taahhütte bulunduğu hususların yalnızca ilgili fotoğrafların ve iletişim bilgilerinin anılan Tedarikçi’ye ait olduğuna ilişkin ve bunlarla sınırlı olduğunu; söz konusu Tedarikçi’nin Karavan Forum tarafından tavsiye ve tasdik edildiği anlamına gelmediğini kabul etmektedir.
4.17. Üye, Hizmetler’e ilişkin koşul ve düzenlemelerin Karavan Forum tarafından zaman zaman değiştirilebileceğini, değişikliklerin yayımlanması veya yazılı olarak Üye’ye bildirilmesi (hangisi öncesiyse) ile bağlayıcı hale geleceğini ve Sözleşme’nin tadili sonucunu doğuracağını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul etmektedir.
4.18. Üye, Platform üzerinden yapılan görüntüleme ve/veya satın almalara ilişkin olarak e-posta ile bilgilendirme yapılması hizmetinin Platform üzerinde kayıtlı ve doğrulanmış e-posta adresine gönderileceğini, bu hizmetin Platform üzerinden yapılan görüntüleme ve/veya satın almalarda ve Karavan Forum’un gerekli gördüğü diğer durumlarda sağlanacak olduğunu, Tedarikçi’nin doğrudan kendisine ait olan, Karavan Forum’un yalnızca yönlendirme sağladığı kanallar üzerinden yapılan görüntüleme ve/veya satın almalarda geçerli olmadığını kabul etmektedir. Karavan Forum, bu bildirimlerin iletilmesi için dış servis sağlayıcıları veya telekom operatörleri tarafından sağlanan hizmetleri kullanabileceğinden, Üye bu doğrultuda, SMS bildirimlerinin iletilmesi için ilettiği verilerin söz konusu dış / üçüncü parti servis sağlayıcılara ve telekomünikasyon operatörlerine aktarılabileceğini kabul eder. Karavan Forum’un yükümlülüğü bildirilen e-posta adresine iletilmesini sağlamakla sınırlıdır. Bu nedenle Üye, Karavan Forum’un e-postaların Üye’ye iletilip iletilmediğini teyit etmek yükümlülüğü olmadığını kabul eder.
4.19. Karavan Forum, işbu Sözleşme nedeniyle ve/veya Platform üzerinden elde ettiği Üye’ye ilişkin bilgiler ve tüm kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde hareket edecek, bu doğrultuda muhafaza edecek ve işleyecektir. Üye, işbu Sözleşme ile ve/veya Platform üzerinde gerçekleştirdiği eylemler esnasında onay verdiği Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politika ve Aydınlatma Metni ile Rıza Formu uyarınca kişisel verilerinin/ özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesini kabul etmektedir. Karavan Forum Platform’a, Üye’ye, Üye’nin Platform üzerindeki işlem ve eylemlerine ilişkin olan, Üye ile işbu Sözleşme çerçevesinde kurmuş olduğu ilişki kapsamında kendisi veya Platform ile paylaşılan bilgi ve verileri; güvenlik, yükümlülüklerini yerine getirme, istatistiki veri elde etme amacıyla veya ticari faaliyetleri kapsamında, https://karavanforum.com/legal/kvkk-politikasi/ adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korunmasına İlişkin Politika ve Aydınlatma Metni’ne uygun olarak kullanılabilecek, işleyebilecek, tasnif edip muhafaza edilebilecektir. Karavan Forum, Üye’ye, Platform’a ve Üye’nin Platform üzerinden gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin verileri, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili mercilerce talep edilmesi durumunda ilgili yetkili mercilerle veya Üye ile Tedarikçiler arasında uyuşmazlık çıkması halinde anılan tarafların yasal haklarını kullanabilmesi amacıyla taraflar veya yetkili mercilerle paylaşabilecektir.
4.20. Üye işbu Sözleşme ile ve/veya Platform üzerinde gerçekleştirdiği eylemler esnasında onay verdiği (https://karavanforum.com/legal/ticari-elektronik-ileti-izni) Ticari ve Diğer Elektronik İleti İzni çerçevesinde kendisi ile iletişim kurulmasını kabul etmektedir.
4.21. Üye, işbu Sözleşme ve Hizmetler çerçevesinde Karavan Forum’un iş ortakları, paydaşları, şubeleri ve ticari olarak iş birliği yaptığı üçüncü kişilerle kişisel verilerinin ve almış olduğu Hizmetler’e ya da Platform üzerindeki faaliyetlerine ilişkin bilgilerin paylaşılmasına muvafakat etmektedir.
4.22. Üye, Karavan Forum ile telefon/çağrı merkezi vasıtasıyla yapacağı tüm görüşmelerin kalite standartları gereği kaydedileceğini ve uyuşmazlık hallerinde kullanılabileceğini kabul eder ve onaylar.
4.23. Üye, Platform üyeliği, almış olduğu Hizmetler sırasında gerçekleştirdiği eylemler, Tedarikçiler ile arasındaki ilişkiler nedeniyle ya da işbu Sözleşme hükümleri ile yürürlükteki mevzuata aykırı eylemleri nedeniyle diğer Üye, Tedarikçiler, üçüncü kişiler veya resmi, idari kurumlar tarafından yöneltilebilecek her türlü talepler, iddialar, hukuki, idari ve cezai yaptırımlardan tamamen ve münhasıran kendisi sorumludur. Herhangi bir şekilde bu ve bunun gibi tazminat, talep, yaptırımların Karavan Forum’a yöneltilmesi nedeniyle Karavan Forum’un uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı tüm zararlar ilk talepte ve ferileriyle ödenmek üzere Üye’ye rücu edilecek olup, Üye tarafından derhal tazmin edilecektir.
4.24. Üye, Platform’u, Platform’da yer alan içerikleri, internet sitesini, çoğaltma, değiştirme, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme veya herhangi bir şekilde Platform ve Hizmetler’e dahil yazılımın kaynak koduna ulaşma, kullanma, işleme eser yaratma, veri madenciliği yapma ya da Hizmetler ve Sözleşme’de belirtilmiş kullanım alanları dışında kullanma, yararlanma hakkına sahip değildir.
4.25. Üye, virüs, zararlı kod, otomatik iptal programları (cancel bots), Truva Atı (Trojan Horse), internet paketi araştırıcısı (flood ping), servis dışı bırakma (denial-of-service) atakları, paket veya IP sahteciliği (spoofing), sahte yönlendirme veya elektronik posta adresi bilgileri veya benzer yöntemler ya da teknoloji kullanımı veya diğer herhangi bir şekilde Platform’a ve Platform ve Hizmetler kapsamında sunulan sair yazılımlara müdahalede bulunmayacaktır.
4.26. Üye Karavan Forum teknoloji sağlayıcılarının güvenlik önlemlerine ve buna ilişkin Karavan Forum tarafından verilen direktiflere uygun hareket edecektir. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Karavan Forum’un açık izni olmaksızın Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.
4.27. Üye, Karavan Forum’un Hizmetler ve Platform’a ilişkin olarak Üye’nin Sözleşme ve eklerine uygun hareket edip etmediğine ilişkin dilediği zaman denetleme yapabileceğini ve Üye’den içeriklere ve denetime dair bilgi ve materyalleri talep edebileceğini kabul etmektedir. Üye, bu denetimleri engellemeyecek ve denetimlerin ve problemlerin çözümünün sağlanması için gerekli kolaylığı sağlayacaktır.
4.28. Üye, daha önce ücretsiz paketlerden yararlanmış olsa dahi, devam eden süreçte, aynı hesap üzerinden ücretli üyelik söz konusu olması halinde, Hizmetleri ve/veya Platform’u kullanmadığını sebep göstererek ödemeden imtina edemeyecek olup, Sözleşme yürürlükte kaldığı ve/veya Platform ya da Hizmetler’e ilişkin üyeliği/erişimi devam ettikçe Üye’nin işbu Sözleşme çerçevesinde ödeme yükümlülüğü devam edecektir.
4.29. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi ve/veya Üye’nin Sözleşme’den kaynaklı Ücret, cezai şart, tazminat ve sair ödeme yükümlülüklerinde temerrüde düşmesi halinde Karavan Forum Hizmetleri ve Platform üyeliğini derhal sonlandırabilir.
4.30. Hizmetler ve Platform sadece karavanforum.com internet sitesinde belirtilen web tarayıcıları ve mobil cihazlarla uyumlu olacaktır. Karavan Forum belirtilenler dışındaki tarayıcı ve cihazlarla uyumluluk, verimlilik ve çalışabilirlik anlamında bir taahhütte bulunmamaktadır.
4.31. Karavan Forum, Hizmetler’in sunulması ve Platform üyeliğinin sağlanması için kendi sunucularını ya da üçüncü taraf iş ortaklarının veya dış kaynak sağlayıcıların sunucularını kullanabilecektir.
4.32. Karavan Forum’un herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin Sözleşme ve Platform üzerinden yayınladığı sair koşulları gerekli gördüğü durumda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma, yenileme ve Platform ve Hizmetler’in konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayınını durdurma hakkı saklıdır. Karavan Forum tarafından Platform, Hizmetler ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, bu tarihte Üye güncel koşulları kabul etmiş addedilir.
4.33. Karavan Forum Platform’da, internet sitesi ve yazılımlarda yapılacak güncelleme, iyileştirme veya teknik aksaklık veya gereksinimler, dış kaynak servis ve ürün sağlayıcıların hizmetlerini sonlandırması, aksatması, dış kaynak servis ve ürün sağlayıcıların kendi sistemlerinden gerçekleştirdikleri değişikliklerden kaynaklı durumları, dış kaynak servis ve ürün sağlayıcıların değiştirilmesi nedeniyle Platform’a erişimi geçici olarak engelleyebilecek, Hizmetler’in sağlanmasında kesinti gerçekleştirebilecektir. Karavan Forum erişiminin engellenmesi veya kesinti hallerini mümkün olduğunca kısa sürede sonlandırmaya veya Platform ziyaret/kullanımının en düşük olduğu zaman aralığında gerçekleştirmeye gayret edecektir. Üye, bu maddede anılan nedenlerle yaşanan kesinti ve aksaklıklardan Karavan Forum’un herhangi bir sorumluluğunu olmadığını ve bunlara yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir.
4.34. Karavan Forum, Üye’nin yapması gereken Ücret ödemelerinde gecikme, aksama veya hiç ödenmeme durumu söz konusu olduğunda Hizmetler’i, Platform erişimini herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ödeme yapılıncaya dek derhal askıya alabilir.
4.35. Karavan Forum Platform’da Tedarikçiler’e ilişkin gerçekleştirdiği sıralama/listeleme, kişiselleştirilmiş bir varsayılan sıralamaya dayalı olarak, Üye ile alakalı arama sonuçları göstermeyi hedeflemektedir. Üye söz konusu varsayılan aramada gezinebilir, filtreler kullanıp alternatif sıralama düzenlerine göre sıralama yapabilir, böylece arama sonuçlarının nasıl sunulacağını etkileyerek diğer kriterlere göre bir sıralama düzeni elde edebilir. Karavan Forum varsayılan sıralama sonuçlarını üretmek için sürekli gelişmekte olan birçok algoritma kullanmaktadır. Karavan Forum, Üye’nin kişisel arama geçmişi, arama sayfasından ilgili Tedarikçiler’in sayfasına gitmek üzere “tıklama” oranı, Platform’da Tedarikçiler’in sayfasına yapılan ziyaret sayısıyla ilişkili görüntüleme/satın alma sayısı ve Tedarikçiler’in toplam görüntüleme /satış sayısı gibi parametrelerin Üye’nin uygun Tedarikçiler bulmasıyla en yakından ilişkili parametreler olduğunu belirlemiştir ve dolayısıyla bu parametrelere algoritmalarda öncelik vermektedir. Değerlendirme puanları, kontenjan/stok, koşullar, (rekabetçi) fiyatlandırma, içerik kalitesi, Tedarikçiler’e ait belirli özellikler, Tedarikçiler’in Karavan Forum’a olan yükümlülüklerinin ifası, Tedarikçiler tarafından ödenen Ücret veya Karavan Forum’a sunulan diğer avantajlar, stratejik ortaklar aracılığıyla yapılan ticari anlaşmalar da dahil olmak üzere çeşitli unsurlar da yukarıdaki hususları etkileyebilir.

5- FİKRİ MÜLKİYET: Platform, Hizmetler, karavanforum.com ve bu alan adı üzerinden Üye’ye tahsis edilen hesap, Hizmetler kapsamında üretilen yazılım, tasarım, teknolojik ve dijital faaliyetler sonucu ortaya çıkarılan her türlü üretim, kaynak kod, işleme eser, içerik, Platform’un tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları ve benzeri şeyler, Karavan Forum’un ticari markaları, ticari görünümü veya Platform vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how üzerindeki her türlü hak ve mülkiyet münhasıran Karavan Forum’a aittir. Üye’ye Platform ve Hizmetler’e ilişkin olarak yalnızca işbu Sözleşme doğrultusunda şarta bağlı olmak üzere, Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre ile sınırlı, devredilemez ve münhasır lisans (kullanım hakkı) tanınmıştır. Sözleşme ve eklerindeki hiçbir ifade ve hüküm, ilgili hak, mülkiyet ve menfaatlerin kısmen veya tamamen Üye’ye devredildiği anlamına gelmeyecektir. Üye, burada belirtilen haklarından faydalanılması için haklarını kiralama, alt lisans, yeniden satım ve paylaşıma konu etmeyecek, haklarının kullanımı için başkalarını yetkilendirmeyecek ve haklarını devredemeyecektir. Üye tarafından Platform üzerinde veya işbu Sözleşme ya da Hizmetler ile bağlantılı olarak yaratılan, paylaşılan içerikler üzerindeki haklar ise Karavan Forum’a ait olup, işbu Sözleşme ile Karavan Forum’a bunların kullanımına ilişkin global olarak geçerli, ücretsiz, devredilebilir ve münhasır bir lisans (kullanım hakkı) verilmektedir. Karavan Forum söz konusu içerikleri, Sözleşme sona erse dahi www.karavanforum.com internet sitesinde yer alan “blog” alanında, Platform üzerinde veya Karavan Forum’un ve iştiraklerinin diğer girişimlerinde herhangi bir şekilde kullanabilecektir.

Üye Hizmetler’i kullanırken, Platform üzerinde veya başka bir şekilde Karavan Forum’un, iştirakleri, kardeş şirketleri, iş ortaklarının, Tedarikçiler veya herhangi bir kişi veya kurumun fikri ve sınai mülkiyet ve haklarını, kişilik haklarını ihlal etmeyecektir. Karavan Forum, Üye tarafından kendisinin veya üçüncü kişilerin haklarının ihlal edildiğinin tespiti halinde Hizmetler’i derhal askıya alabilir veya sonlandırabilir.    

6- ÜCRET: Karavan Forum’un sunduğu Hizmetlere ilişkin olarak ücretsiz ve ücretli üyelik tipleri mevcuttur. İşbu Sözleşme çerçevesinde Üye ile Karavan Forum geçerli olacak üyelik tipleri Madde 3’te (HİZMETLER ve ÜYELİK TİPLERİ) yer alan Üyelik Tipi ve Koşulları’nda belirlenmiş olup, sağlanan Hizmetler karşılığında ücretli üyelik öngörülmesi halinde, ödenecek olan ücret (bundan sonra kısaca “Ücret” olarak anılacaktır) ve ödeme şekli ile planı yine Madde 3’te (HİZMETLER ve ÜYELİK TİPLERİ) yer alan Üyelik Tipi ve Koşulları’nda düzenlenmiştir.

Üye, Hizmetler karşılığında yaptığı/yapacağı Ücret ödemesini kredi kartı / banka kartı veya banka havalesi / EFT vasıtasıyla gerçekleştirecektir. Üye, Ücret ödemelerini Platform’un desteklediği veya ileride destekleyeceği online ödeme hizmet sağlayıcısı platformlar üzerinden de yapabilir. Üye’nin tercihi doğrultusunda, ödeme yapılan kredi kartı / banka kartı otomatik ödeme yapılması amacıyla Online Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’na kaydedilebilir. Karavan Forum bu doğrultuda, daha sonraki ödemeleri, tekrar talep halinde Online Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’na kaydedilmiş kredi kartından otomatik olarak çekebilecektir. Üye, dilediği zaman, yerine yeni ve geçerli bir kart tanımlamak koşuluyla kayıtlı bu kredi kartını Online Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’ndan kaldırabilir, başka bir kredi kartıyla değiştirebilir veya başka bir kredi kartı daha ekleyebilir.

7- SORUMLULUK VE SINIRLANDIRILMASI ŞARTLARI:
7.1. Üye, işbu Sözleşme ve eklerindeki hükümlerine aykırı eylemlerinden, ihmalinden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuatının ihlal etmesinden veya Platform ile Hizmetler’i kullanmasından kaynaklı talep ve iddialardan münhasıran sorumlu olup, Karavan Forum, iştirakleri, kardeş şirketleri, iş ortakları, çalışanları, Tedarikçiler veya üçüncü kişilerin doğrudan ve dolaylı, müspet ve menfi zararlarını karşılamayı taahhüt etmektedir.
7.2. Üye, Platform üzerinden veya Platform’un yönlendirmesi, tanıtımı ile başka satış kanalları üzerinden gerçekleştirdiği alımlar, Tedarikçiler ile kurmuş olduğu akdi ilişkiler nedeniyle meydana gelebilecek talep, iddia ve zararlardan, münhasıran söz konusu Tedarikçiler’in, alımı gerçekleştirdiği üçüncü kişilerin sorumlu olduğunu; Karavan Forum’u herhangi bir anlamda sorumlu tutamayacağını kabul etmektedir.
7.3. Üye, Tedarikçiler’in ve/veya Platform üzerinde yer alan, tanıtımları yapılan üçüncü kişilerin sağladığı hizmet ve ürünler ile gerçekleştirdikleri görüntüleme ve satışlar bakımından Karavan Forum’un hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir. Üye, kendisi ile Karavan Forum veya Tedarikçiler ile Karavan Forum arasında hiçbir aracılık, iş ortaklığı, acentelik, ticari mümessil, komisyonculuk, simsarlık ve benzeri ilişki söz konusu olmadığını; Üye’nin ve Tedarikçiler’in almakta olduğu hizmetlerin yalnızca Platform üyeliği/aboneliği ve kullanımı şeklinde vücut bulan bir yazılım kullanımı, bir takım teknolojik ve dijital hizmetlerin verilmesi olduğunu kabul etmektedir.
7.4. Karavan Forum, işbu Sözleşme dahilince açık veya zımni garanti, kar ve kazanç elde etme taahhüdü, belli bir beklenti, sonuç ve amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni herhangi bir taahhüt ve garanti vermediğini beyan etmektedir.
7.5. Üye, Platform’a kendisinin eklediği, yüklediği, yüklenmesi için ilettiği veya diğer Üyeler ile Tedarikçiler’e yönelttiği her türlü içerikten ve bunlara ilişkin talep ile zararlardan münhasıran sorumlu olup, bu içeriklere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye’ye iletilecek yahut rücu edilecektir.
7.6. Karavan Forum, iş birliği yaptığı veya hizmet/ürün satın aldığı dış servis sağlayıcıların sebep olduğu aksaklık, bağlantı sorunları vb haller nedeniyle oluşacak durumlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacak olup, Üye bu nedenle oluşabilecek herhangi bir zararı Karavan Forum’dan talep edemeyeceğini baştan kabul etmektedir. Aynı şekilde, Hizmetler kapsamında Üye’ye SMS veya e-posta ile bildirim yapılması durumunda, bildirimlerin Üye’ye zamanında veya hiç iletilmemesi sonucu doğabilecek hata, sorun ve kesintilere yahut bildirim hizmetini veren dış servis sağlayıcıların veya telekom operatörlerinin kendi sistemlerinde gerçekleştirdikleri değişikliklerden kaynaklanan hatalardan doğan zararlara ilişkin olarak Karavan Forum’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
7.7. Üye, Karavan Forum’un kontrolü dışında Platform üzerinden başka internet sitelerine veya mecralara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu linklerin yöneldiği internet siteleri veya mecralara ya da içerdikleri bilgilere yönelik herhangi bir türde bir taahhüt veya garanti niteliğinde olmadığı, anılan linklerin ve bağlantılı olduğu internet siteleri mecralar ve içeriklere ilişkin Karavan Forum’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul etmektedir.
7.8. Karavan Forum’un Platform üzerinden Üye, diğer Üyeler, Tedarikçiler veya sair üçüncü kişilerce gerçekleştirilen eylemler ve sağlanan içerikler de dahil olmak üzere, hiçbir içeriğin, hizmet ve ürünün, görüntüleme ve satışın gerçeklik, uygunluk, güvenirlik, güvenliğini, yetkisini, hukuka uygunluğunu bilme, araştırma, emin olma sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle Platform üzerindeki ürün, hizmet ve içerikler ile bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak Karavan Forum’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
7.9. Üye’nin işbu Sözleşme uyarınca tazmin sorumluluğu bulunan her türlü zarar, ziyan ve durumun ortaya çıkması halinde Karavan Forum tarafından Üye’den talep edilebilecek veya rücu edilebilecektir. Üye’nin Karavan Forum nezdinde hak ve alacakları olması halinde, herhangi bir ihtar ve onaya gerek olmaksızın sorumlu olduğu tazminat miktarı, fazlaya ilişkin haklar saklı olmak üzere Karavan Forum tarafından mahsup edilebilecektir.
7.10. Üye, Platform’a erişim sağlaması ve Hizmetler’den faydalanabilmesi için sahip olması veya temin etmesi gerekli donanım, yazılım, internet ve sair bağlantılar, altyapı, cihazlar ve başkaca hizmetlerin temin edilmesinden ve ücretlerinin ödenmesinden bizzat sorumludur. Platform ve Hizmetler’e erişim, kalite ve niteliğin uygunluğunun internet, donanım, yazılım, bağlantı, altyapı, cihaz sağlayan üçüncü kişi servis/ürün sağlayıcının sağladığı hizmetin/ürünün varlığına, uygunluğuna, kalitesine dayandığı hallerde, bunlarda kaynaklı sorunlarda Karavan Forum’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmamaktadır. Bu nedenlerle Üye’nin Hizmetler’den faydalanamaması, Karavan Forum’un Ücret talep etme hakkına halel getirmeyecek olup, almış olduğu ödemeleri iade etme etmeyecektir.
7.11. Karavan Forum, Üye’ye karşı, Platform’un kullanılması ve Hizmetler’in sağlanmasından kaynaklanabilecek hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai, müspet, menfi zarar, kazanç ve itibar kaybından sorumlu olmayacaktır.
7.12. Sözleşme’de Karavan Forum’un sorumluluğunun sınırlandırıldığı hükümler saklı olmak üzere, Karavan Forum’un Hizmetler kapsamındaki sorumluluğu yalnızca bizzat kendisinden kaynaklı nedenlerle ortaya çıkan doğrudan zararlarla sınırlıdır. Böyle bir durumun varlığı halinde, Üye’nin ilgili zarara yol açan sorunun ortaya çıkmasını takiben 5 (beş) gün içerisinde Karavan Forum’a yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir, aksi takdirde Üye tüm talep haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Üye bu sınırlamayı hür iradesi ile kabul etmiş olup, anılan hükme itiraz hakkından gayrikabili rücu olarak feragat etmektedir. Karavan Forum’un Sözleşme ve Hizmetler kapsamındaki sorumluluğu her halükarda, zararla ilişkili hizmet için Üye tarafından son on iki ay içerisinde Karavan Forum’a ödenmiş olan toplam bedel veya bu şekilde bir ödeme yapılmamış olması durumunda 500,00- (beş yüz) Türk Lirası ile sınırlı olacaktır.
7.13. Taraflar işbu “SORUMLULUK VE SINIRLANDIRILMASI ŞARTLARI” başlıklı madde altındaki hükümlerin Sözleşme’nin esaslı ve asli unsurlarından olduğu, Sözleşme’yi gerçekleştirme iradesinde belirleyici olduğu, maddi hükümler ve sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin koşulların Taraflarca yasal danışmanları ile de müzakere edildikten sonra hür iradeleri ile kabul edildiğini kabul etmektedirler.

8- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ:
8.1. İşbu Sözleşme imzası tarihinde veya Hizmetler’in verilmeye başlanması (hangisi önce ise) ile birlikte yürürlüğe girecek ve Üye’nin Hizmetler’i almaya devam ettiği süre boyunca yürürlükte kalacaktır. Üye Platform üzerinden üyeliğini sonlandırabilecek olup, üyeliği sonlandırdığı ayın Ücret’i iade edilmeyecektir. Sözleşmenin elektronik ortamda imzalanması haline ilişkin olarak, Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri saklıdır.
8.2. Platform erişiminin veya Hizmetler’in bir kısmının veya tamamının açıkça belirtilmiş olması koşuluyla deneme süreli olarak ücretsiz sunulması halinde, Karavan Forum tarafından deneme süresinin bitimine doğru yapılacak bildirime rağmen Üye tarafından ödemenin gerçekleştirilmemesi halinde Hizmetler deneme süresi sonunda kendiliğinden ve derhal sona erecektir.
8.3. İşbu Sözleşme’nin 3. Maddesinde (Hizmetler ve Üyelik Tipleri) Sözleşme süresi ve yenileme, uzamaya ilişkin farklı bir düzenleme kararlaştırılmış olması durumunda, anılan hükümler geçerli olacaktır.
8.4. Karavan Forum, Platform ve Hizmetler’in devamlılığı, erişime açık olması hususunda takdir yetkisine sahip olup, 14 (on dört) gün öncesinden yazılı olarak bildirimde bulunmak koşuluyla Sözleşme süresinden önce dilediği zamanda askıya alabilir veya sona erdirebilir. Bu durumda, Üye Karavan Forum’dan her ne ad altında olursa olsun bir talepte bulunamaz, yalnızca Sözleşme süresinden geriye kalan kısımlara ilişkin önceden tahsil edilmiş Ücret ödemeleri söz konusu ise, geri kalan kısma denk gelen bedeller Üye’ye iade edilir.
8.5. İşbu Sözleşme’de feshe ilişkin kararlaştırılan özel düzenlemeler saklı olmak üzere, Üye’nin Sözleşme ve ekleri ile mevzuatta yer alan beyan, taahhüt, garanti ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi ve kendisine yapılan yazılı bildirime rağmen aykırılığı 3 (üç) gün içerisinde gidermemesi halinde, Karavan Forum takdir hakkı kendisinde olmak üzere Hizmetler’i kısmen veya tamamen askıya alabilir, sonlandırabilir, Sözleşme’yi feshederek uğramış olduğu doğrudan ve dolaylı menfi ve müspet zararları talep edebilir.
8.6. Üye’nin aciz hali, kendisi veya üçüncü şahıslarca iflasının talep edilmesi, malvarlığının önemli bir kısmını ya da tamamını kaybetmesi, kayyum tayini, konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması, hukuki, cezai, idari, adli süreçlere uğraması halinde işbu Sözleşme Karavan Forum tarafından derhal ve tazminatsız feshedilebilecek ve Hizmetler derhal sonlandırılabilecektir.
8.7. Üye’ye sağlanan Hizmetler’in bir kısmının Karavan Forum tarafından sonlandırılması, Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe işbu Sözleşme’nin ve Hizmetler’in diğer kısımlarının geçerliliğini etkilemeyecektir. Ancak Sözleşme’nin feshedilmesi ve/veya Hizmetler’in tamamının sona erdirilmesi halinde, Üye’nin Platform’a ve Hizmetler’e erişimi ve bunlar üzerindeki hak sahipliği ile kullanım hakkı tamamen sona erecek olup, Üye ile ilişkili tüm içerik Platform’dan geri getirilemeyecek şekilde kaldırılacaktır.
8.8. Sözleşme veya Hizmetler’in işbu Sözleşme’de belirtildiği üzere herhangi bir nedenle askıya alınması veya feshedilmesi halinde, Üye hiçbir şekilde tazminat, kar, kazanç veya iş kaybı, itibar kaybı, yoksun kalınan kârı, doğrudan-dolaylı zararları, veri kaybı, üçüncü kişilerin iddia ve talepleri veya her ne ad altında olursa olsun hiçbir hak, tazminat, ödeme talebinde bulunamayacaktır.
8.9. Sözleşme veya Hizmetler’in Üye’den kaynaklı nedenlerle askıya alınması ya da sona erdirilmesi halinde Üye tarafından ödenen tutarlar iade edilmeyecektir. Bu hallerde, Karavan Forum Sözleşme’nin normal süresine ilişkin Ücret’i talep edebilecektir.

10- MÜCBİR SEBEP: Yangın, su baskını, doğal afet, salgın hastalıklar, savaş hali, şiddet olayları, toplumsal olaylar, olağanüstü hal, grev, lokavt, sabotaj, yasa, tüzük, yönetmelik, yetkili mercilerin kararları, internet kesintileri, altyapı sorunları ile uygulamaları ve sair Taraflar’ın kontrolü dışında gerçekleşen, işbu Sözleşme’nin imzası tarihinde mevcut olmayan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülük, beyan ve taahhütlerini ifa etmelerini imkansız kılan ya da önemli ölçüde zorlaştıran olayların gerçekleşmesi halinde, söz konusu olaylara maruz kalan Taraf diğer Taraf’ı en geç 7 (yedi) gün içerisinde durumdan yazılı olarak haberdar edecektir. Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması halinde, ilgili Taraf mücbir sebepten etkilendiği ölçüde yükümlülüklerinin ifasından imtina edebilecektir. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen tarafın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf’a ilişkin olarak mücbir sebep halinin 60 (altmış) günden uzun sürmesi halinde, diğer Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilecektir.,

11- DEVİR VE TEMLİK: Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Devir ve temlik Karavan Forum’un önceden vereceği yazılı onaya tabidir. Karavan Forum ise Sözleşme kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik etme hakkına sahiptir. Sözleşme Tarafların halefleri açısından bağlayıcıdır.

12- VERGİLER: Üye, Sözleşme’ye ve Hizmetler’e ilişkin doğabilecek tüm masraflar, giderler, her türlü stopaj, vergi ve harçlar ile damga vergisinin ödenmesinden sorumludur. Üye’nin yükümlülüğünü ifa etmemesi nedeni ile Karavan Forum’un ödemek zorunda kalması halinde, Üye’den talep edebilecektir. Karavan Forum, takdir hakkı kendisinde olmak üzere, söz konusu yükümlülükleri Üye nam ve hesabına yerine getirmek üzere Ücret’e eklemek veya Üye nam ve hesabına yerine getirerek Üye’ye rücu etmek hakkına sahiptir.

13- FERAGAT: Karavan Forum’un Sözleşme’den ya da mevzuattan kaynaklanan herhangi bir hak veya talebini ileri sürmemiş olması, bu hak veya talepten feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Karavan Forum’un herhangi bir hakkından feragat etmesi sadece yazılı olarak yetkili temsilcisi tarafından imzalanması halinde geçerlidir.

14- BİLDİRİMLER: Üye ile kurulacak iletişimler kayıt olurken bildirdiği e-posta adresi üzerinden kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Türk Ticaret Kanunu madde 18/3 hükmü saklıdır. Tarafların adreslerinde meydana gelen değişiklikler ancak yazılı olarak diğer tarafa bildirildiği takdirde geçerlidir. 

15- SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ: İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hüküm ve düzenlemelerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. İşbu Sözleşme Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve konusuna ilişkin olarak daha önce akdedilmiş sözlü veya yazılı tüm anlaşmaların yerini alır.

16- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE DELİL SÖZLEŞMESİ: İşbu Sözleşme ve eklerine ilişkin olarak ya da uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarının çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır ve münhasıran İzmir (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Taraflar, Sözleşme, Platform ve Hizmet’e ilişkin uyuşmazlıklarda Karavan Forum’un defter ve kayıtları ile dijital, elektronik, bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları [log] ve benzeri) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil teşkil edeceğini kabul ederler.

17- SON HÜKÜMLER: Üye, Sözleşme öncesinde kendisine Sözleşme’yi ve Platform ile Hizmetler’i bağımsız olarak inceleme ve değerlendirme şansı tanındığını ve Sözleşme’yi bunun sonucunda onayladığını / imzaladığını, Karavan Forum’un Platform ve Hizmetler’i belirli bir kişi ya da amaç için uygun ve yararlı hale getirmeye yönelik bir girişimi olmadığını ve sonrasında da böyle bir yükümlülüğü olmadığını kabul etmektedir. Üye, Platform ve Hizmetler’i “olduğu hali” ile kabul etmektedir. İşbu Sözleşme’ye taraflar adına onaylayan / imza atan kişi ve kurumlar, Sözleşme’yi imzalamaya ilişkin olarak tam yetki sahibi olduklarını, aksi takdirde bunun sonuçlarından ve Sözleşme’de o tarafça üstlenilmiş yükümlülüklerden şahsen sorumlu olacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar işbu Sözleşme’yi okuyup, anlayıp, kendi danışmanları ile değerlendirdikten sonra bağımsız iradeleri ile onayladıklarını / imzaladıklarını kabul etmektedir. İşbu Sözleşme ile Hizmetler Üye’ye, şartların, koşulların, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politika ve Aydınlatma Metni ile Rıza Formu, Site Kullanım Kuralları ve Gizlilik Politikası’na, tümünü kabul etmesi koşuluyla sunulmaktadır. Üye Hizmetler’e erişmekle veya kullanmakla, bu Sözleşme’ye ve atıf yapılan diğer metinleri tabi olduğunu ve okuyup anladığını kabul etmektedir.

İş bu Sözleşme 16 madde olarak hazırlanmış olup taraflarca okunup, anlaşıldıktan sonra hür iradeleriyle [tarih] tarihinde onaylanmıştır / imzalanmıştır.

Size destek olabilmek için buradayız.